Blok textu: www.rendex.sk

Spoločnosť vznikla za účelom poskytovania služieb najmä v :

· stavebníctve a v jeho špecializovaných oblastiach

· odborných prehliadkach a skúškach plynových a elektrických zariadení

· vodoinštaláciách, elektroinštaláciách a plynoinštaláciách

· a im prislúchajúcim odvetviam

Našou prioritou je zabezpečovanie kvalitných služieb kde je na prvom mieste spokojnosť klienta.

Výhoda využitia služieb spoločnosti Rendex, spol. s r.o. je najmä v tom, že na zabezpečenie požadovaných služieb pre zmluvného partnera sa jednotlivé ponúkané služby poskytujú aj ako jeden komplexný celok.  

Úvod

TOPlist