Blok textu: www.rendex.sk

Odborné prehliadky a odborné skúšky

· Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení

        - elektroinštalácie

        - rozvodné skrine

        - bleskozvody

· Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení

        - plynoinštalácie

        - kotolne

        - regulátory

· Odstránenie závad po odborných prehliadkach a skúškach plynových aj elektrických zariadení

TOPlist